30.11.22 u 09:01

Seminar za knjigovođe „Porezne aktualnosti i priprema za završni obračun“ 8.12.2022.

Udruženje obrtnika Pula organizira za svoje članove seminar  „Porezne aktualnosti i priprema za završni obračun“ koji će se održati

u četvrtak, 8.12.2022. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/a (Monte Magno).

Seminar će održati gđa Đurđica Mostarčić a obraditi će slijedeće teme:

  • mogućnosti neoporezivih isplata
  • porezni status danih i primljenih predujmova
  • konačni obračun plaća
  • evidentiranje potpora u poslovnim knjigama
  • amortizacija, otpis potraživanja i obveza
  • zakonska umanjenja porezne osnovice
  • minimalna plaća za 2023. godinu
  • priprema za prijelaz na valutu euro - završna i početna stanja
  • odgovori na pitanja iz prakse.

Prijava na seminar je obavezna zbog ograničenog broja mjesta, na mail uo.pula(at)hok.hr ili telefonom na 211-711, najkasnije do 7.12.2022.