27.12.12 u 18:15

Fiskalizacija – donošenje internog akta, određivanje poslovnih prostora i određivanje slijednosti računa

Prije početka fiskalizacije svaki obveznik (obrtnik za svoj obrt) mora donijeti interni akt  -odluku, kojom će utvrditi:

  1. popis poslovnih prostora putem kojih obavlja djelatnost,
  2. koje su im oznake koje će se ispisivati kao dio broja računa, te
  3. pravila slijednosti numeričkih brojeva računa.

Poslovni prostor prema ovom Zakonu smatra se svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, svako pokretno mjesto (kombi, dostavna vozila) koje služi za obavljanje djelatnosti isporuka dobara i usluga, dio jedinstvenog prostora u kojem se obavlja više djelatnosti, prostor koji se koristi samo povremeno ili privremeno.

Što se za potrebe fiskalizacije smatra poslovnim prostorom u potpunosti je prepušteno obveznicima fiskalizacije, osim što se minimalno poslovnim prostorom mora smatrati svaki fizički odvojeni zatvoreni poslovni prostor (prostori na različitim adresama). Što obveznik fiskalizacije smatra poslovnim prostorom treba biti jasno propisano internim aktom.
Primjerice, moguće je u jednoj prostoriji voditi dva odvojena poslovna prostora primjerice za potrebe djelatnosti pružanja usluge knjigovodstva i usluge najma ili opet obveznik fiskalizacije može odrediti da mu je svaka ekipa koja pruža usluge na terenu jedan „poslovni“ prostor. Ako obveznik fiskalizacije posluje u mjestu sjedišta, ali jedan dan organizira savjetovanje u nekom hotelu, hotel će se smatrati poslovnim prostorom na jedan dan. Djelatnost koja se obavlja bez adrese prijavljuje se kao pokretna (dimnjačar i slično).
Slijednost računa određuje se internim aktom unutar poslovnog prostora. Tako poslovni prostor može imati jednu slijednost ili se ona može utvrditi po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru, ali dozvoljena slijednost je i po vrsti dokumenta na naplatnom uređaju.
Interni akt obveznik fiskalizacije zadržava u poslovnom prostoru te predočuje za potrebe poreznog nadzora. Interni akt se ne predaje u Poreznu upravu.

 

Pri određivanju numeričke slijednosti brojeva računa treba voditi računa i o informatičkom rješenju fiskalizacije kojeg će se poduzetnik koristiti (da li se koristi centralizirani način izdavanja računa ili pojedinačni po naplatnom mjestu, ili po poslovnom prostoru).

Interni akt, prilagođeni sadržaj računa i naljepnicu o obvezi izdavanja i uzimanja računa, prema odredbama Zakona o fiskalizaciji moraju imati svi poduzetnici koji izdaju račune. Izuzetak su samo oni koji obavljaju isključivo djelatnosti za koje po odredbama Zakona o PDV-u nisu obvezni izdavati račune (pretežni promet od dnevnog tiska, duhanskih proizvod, lutrije, maraka… i prodaja na tržnicama i otvorenim prostorima koji su kao prigodna mjesta prodaje određena od strane nadležnih tijela.). Dakle i obrtnici koji obavljaju npr. servisnu djelatnost, ali posluju samo sa drugim poduzetnicima i SVE račune naplaćuju isključivo bezgotovinski na račun, moraju donijeti ovaj interni akt i prilagoditi sadržaj računa te istaknuti naljepnicu, a ne moraju nabaviti blagajnu koja će biti spojena sa Poreznom upravom. U tom slučaju niti ne smiju obaviti gotovinsku naplatu (čak ni karticama).

Obvezni sadržaj računa:

Osim sastojaka prema Zakonu o PDV-u (broj računa i datum izdavanja, naziv, adresa i OIB  isporučitelja, količina i uobičajeni trgovački naziv isporučenih roba ili vrsta i količina obavljenih usluga, iznos naknade i poreza, razvrstani po poreznoj stopi), prema Zakonu o fiskalizaciji račun sadrži i:

  • Vrijeme izdavanja računa – sat i minuta
  • Oznaku operatera – osobe na naplatnom uređaju
  • Oznaku načina plaćanja – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo (npr. kod kombiniranog plaćanja)
  • Jedinstveni identifikator računa (JIR)
  • Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) obveznika fiskalizacije.

Izuzetak su računi koji se naplaćuju bezgotovinski (putem virmana ili uplatnicom na račun) – oni ne moraju sadržavati JIR i ZKI.

Od 01.07.2013. svi poduzetnici će morati i na naplatnom mjestu istaknuti novu obavijest o obvezi izdavanja i uzimanja računa, sukladno Zakonu o fiskalizaciji.

Primjere internog akta za potrebe fiskalizacije dala je Porezna uprava na svojim web stranicama (http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp ) a nalaze se i u prilogu.

Primjer internog akta - numerički slijed brojeva računa po poslovnim prostorima)

Primjer internog akta - numerički slijed brojeva računa po naplatnim uređajima)