12.09.19 u 14:40

Potpora za držanje naučnika

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv „„Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za dodjelu potpora obrtnicima i poduzetnicima koji će u školskoj godini 2019/2020. držati praktičnu nastavu i vježbe naukovanja učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prema podacima (za 2018. godinu) u Puli takav model obrazovanja ima samo Strukovna škola Pula i to za zanimanja: frizer, stolar, pekar. Za izvođenje praktične nastave obrtnik/poduzetnik mora imati licencu za naukovanje.

Pažnja: uvjet za dodjelu potpore je da se učenicima isplaćuje nagrada najmanje u propisanoj svoti, isključivo na račun (ne u gotovini).

Minimalna naknada po satu iznosi za učenike:  

1.     razreda 3,59 kuna

2.     razreda 7,17 kuna

3.     razreda 8,65 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi:

- do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada

- do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s izvođenjem naukovanja.

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kuna

Prijave se podnose od 10. rujna 2019. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

Javni poziv i ostala dokumentacija nalazi se na  https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo .