28.12.11 u 13:12

Objavljen HACCP vodič za trgovine

Kategorija: Trgovci

Kako je bilo predviđeno u Zakonu o hrani i Pravilniku o higijeni hrane, do 1. siječnja 2009. godine bilo je potrebno poslovanje s hranom uskladiti s odredbama navedenih propisa. U suradnji Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, izrađeni su Vodič dobre higijenske prakse za trgovinu u poslovanju s hranom i HACCP vodič - praktična provedba HACCP sustava za trgovinu. Vodiči su dobili suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te se smatraju nacionalnim vodičima, koji su primjenjivi u sektoru trgovine. Trgovine koje uspostave sustave samokontrole temeljene na načelima HACCP sustava u skladu s odredbama ovog Vodiča, udovoljiti će obvezama iz Zakona i Pravilnika o hrani.

Izradom ovih vodiča trgovinama je odrađen veliki dio posla i obveza, utvrđene su kritične točke, način kontrole, postupanje u slučaju nedostataka i drugo. Provodeći upute iz vodiča i vodeći predviđene evidencijske liste, realiziraju se propisane zakonske obveze. Vodič se u ovom prvom izdanju objavljuje kao Internet izdanje. Kako je ovo prvo izdanje ovakvog vodiča za trgovačku struku, očekujemo da će se kroz implementaciju u praksi pokazati još puno detalja kojima bi se ovaj vodič mogao unaprijediti. Molimo da sve konstruktivne i kratko obrazložene sugestije pošaljete na e-mail cehovi(at)hok.hr , kako bi sljedeće izdanje bilo kvalitetnije.

Obratite pažnju da su u pogledu rizika, sve trgovine sa gastro ponudom (npr. pečenje pilića, termička obrada hrane) objekti srednjeg rizika. Ostale trgovine, koje samo narezuju salame i slično, objekti su niskog rizika.

Vodič HACCP - trgovina

HACCP planovi - trgovina

HACCP evidencije - trgovina