03.11.23 u 10:32

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora iz programa Potpore Pula-Pola 2023

Grad Pula-Pola osigurao je dodatnih 100.000,00 eura za poticanje poduzetništva iz programa „POTPORE PULA-POLA 2023“.

U 2023. godini bespovratne potpore dodjeljuju se kroz pet mjera:

 Potpore novoosnovanim tvrtkama

  1. Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing
  2. Potpore za IT sektor
  3. Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine
  4. Subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pula-Pola u 2023. godini „POTPORE PULA-POLA 2023“, zasebno za svaku pojedinu mjeru, isključivo na e-mail adresu pisarnica(at)pula.hr.

Zahtjev za dodjelu potpore mora biti zaprimljen u informacijski sustav za uredsko poslovanje Grada Pula-Pola do 30.11.2023. godine do kojeg datuma je otvoren ovaj Javni poziv.

Grad Pula zadržava pravo da obustavi i zatvori natječaj i prije navedenog datuma. Smatrati će se da je Javni poziv obustavljen i zatvoren i ranije od navedenog datuma ukoliko se u potpunosti utroše financijska sredstva od 220.000,00 eura.

Javni poziv, obrazac zahtjeva i svu ostalu dokumentaciju i uvjete možete preuzeti na web stranici Grada Pula-Pola:

https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/25291/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-potpora-iz-programa-potpore-pula-pola-2023/