13.01.21 u 14:24

Grad Vodnjan - mjere pomoći zbog ograničenja/zabrane rada - COVID-19

Grad Vodnjan – Dignano donio je odluku o mjerama pomoći vodnjanskim gospodarskim subjektima obuhvaćenih odlukama Stožera CZ zbog epidemije:

1.      Odgoda plaćanja računa komunalne naknade za mjesec prosinac 2020. godine i najdulje do kraja siječnja 2021. godine (ovisno o trajanju mjera) i to za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Klasa: 810-06/20-01/7 Urbroj: 511-01-300-20-235 od 27. studenog 2020. godine.

2.      Odobrava se oslobođenje plaćanja mjesečnog iznosa zakupnine za poslovne prostora u vlasništvu Grada za mjesec prosinac 2020. godine odnosno do trajanja mjera, za sve prostore koji su zatvoreni odnosno obuhvaćeni zabranom poslovanja u Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Klasa: 810-06/20-01/7 Urbroj: 511-01-300-20-235 od 27. studenog 2020. godine.

3.      Za 30% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada za mjesec prosinac 2020. i siječanj 2021., i to za one poduzetnike koji su bili obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite KLASA 810-01/20-01/01, URBROJ: 2163/1-02-02/1-20-43 od 14.03.2020. te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020. godine.

Uvjeti za korištenje mjera:

1.      da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna te

2.      da u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje plaćanja nemaju dugovanja prema Gradu Vodnjan-Dignano niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada VodnjanDignano za obveze čije je dospijeće bilo do 29.02.2020. godine.

3.      Predati odgovarajući zahtjev Upravnom odjelu za proračun i financije.

Ukoliko je obveza već podmirena, a odobri se potpora, izvršiti će se prijeboj s budućim obvezama.

Za dodatne  informacije možete se obratiti u Grad Vodnjan na br. telefona 052/535-962 i 052/512-453.

Odluka je u prilogu.

Vodnjan - odluka o potpori