16.10.20 u 14:41

Kreditna linija "Poduzetnik Istarska županija 2020."

Istarska županija, istarski gradovi i Istarska razvojna agencija sklopile su sporazum o provedbi nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ za istarske male i srednje poduzetnike, obrtnike i zadruge ukupnog kreditnog potencijala 385 milijuna kuna.

Ugovori su sklopljeni s osam poslovnih banaka koje su temeljem javnog poziva iskazale interes, a to su:

  • Erste banka,
  • Hrvatska poštanska banka,
  • Istarska kreditna banka Umag,
  • OTP banka,
  • Privredna banka Zagreb,
  • Raiffeisen banka,
  • Zagrebačka banka,
  • Addiko banka te
  • Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

 Više informacija te dokumentaciju za predaju „on line“ zahtjeva možete naći na https://ida.hr/hr/bn/poduzetnistvo/kreditiranje-i-jamstva/aktualne-kreditne-linije/   i

https://ida.hr/hr/tn/novosti-481/detail/2346/otvorena-je-nova-kreditna-linija-poduzetnik-iz-2020/ .