07.10.20 u 09:30

Starost taksi vozila - NN 107-20

Izmjenom Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 107/20) izmijenjena je odredba o uvjetu starosti autotaksi vozila:

-          pomaknut je rok do kojeg vozilo može bit staro do sedam godina – sa 01.01.2021. na rok do 1.01.2022. godine, nakon čega je propisana starost do pet godina.

Izmjena pravilnika stupa na snagu 10.10.2020.g.

Napomena: Izuzetak su i nadalje taksi vozila koja su u trenutku stupanja na snagu Zakona (tj. 12.05.2018.) bila licencirana za taksi prijevoz – ona moraju ispunjavati uvjet starosti vozila (5 g.) tek od 12.05.2023. godine, pod uvjetom da ostaju na istom prijevozniku (ako se ne prodaju, daju u zakup ili bilo kako ustupaju).

U nastavku  su odredbe Pravilnika vezane uz starost i uvjete taksi vozila.

______________________________________________________________________________________

  1. Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz

Članak 3.

 Osobni automobil kategorije M1 namijenjen za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– ne smije biti stariji od sedam godina, a od 1. siječnja <s>2021.</s> 2022. godine ne smije biti stariji od pet godina

– imati ugrađen taksimetar odobrenog tipa, ovjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije

– imati cjenik autotaksi usluga postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije

– imati oznaku »TAXI« na krovu vozila

– imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila

– imati ugrađen i ispravan klima-uređaj

– imati ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS)

– imati ugrađeno treće kočiono svjetlo

– imati ugrađeno stražnje svjetlo za maglu

– imati ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača

– imati ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera

– imati na vanjskim bočnim stranama istaknutu najmanje riječ TAXI te ime i prezime i prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv i sjedište trgovačkog društva, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm

– imati ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima i

– imati ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima.

 

Članak 23.

(prijelazne i završne odredbe)

(1) Osobni automobil kategorije M1 kojim se u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« 41/18) obavljao autotaksi prijevoz odnosno osobni automobil koji je imao važeći izvod iz licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne mora zadovoljavati posebni uvjet iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Autotaksi prijevoznik može nastaviti koristiti vozilo iz stavka 1. ovoga članka isključivo za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno članku 47. stavku 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) i ne smije ga prodati, iznajmiti ili ustupiti drugom prijevozniku odnosno fizičkoj osobi, fizičkoj osobi – obrtniku ili pravnoj osobi u svrhu obavljanja autotaksi prijevoza od strane onoga tko je vozilo kupio ili unajmio ili mu je vozilo ustupljeno.