01.06.20 u 12:58

Potpora za očuvanje radnih mjesta za LIPANJ 2020.

HZZ je na svojim web stranicama (https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/ ) objavio uputu za ostvarivanje prava na potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj 2020. godine.

Za ostvarivanje potpore za lipanj potrebno je podnijeti novi zahtjev, a pravo na potporu imaju samo poslodavci u točno navedenim sektorima i djelatnostima i pod uvjetom da im je promet u svibnju 2020. pao za najmanje 50% u odnosu na promet iz svibnja 2019. godine.

Prihvatljivi sektori i djelatnosti su:

-       Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo

-       Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)

-       Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

-       Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

-       Umjetnost, zabava i rekreacija - samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih

-       Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti

-       Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Zahtjev se predaje putem aplikacije u periodu od 8.06. do 30.06.2020. godine.

Detaljnije o uvjetima i postupku pročitajte u službenom dokumentu u prilogu.

- HZZ - Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za lipanj 2020.g.