Opći podaci o Udruženju obrtnika Pula

Službeni naziv: Obrtnička komora Istarske županije - Udruženje obrtnika Pula
Skraćeni naziv: Udruženje obrtnika Pula

Adresa: Sv.Felicite 5/A, 52100 Pula
(obrtnički centar na Monte Magnu)

PB: 03204375
OIB: 92735581657 
IBAN: HR4523800061130007256

Tel: 052/211-711, 211-719
Fax: 052/218-253
Mob: 098-311-021
e-mail: uo.pula(at)hok.hr 

Ured Udruženja obrtnika

Radno vrijeme Ureda od 07:00 – 15:00 

Tajnica:
Ester Jurinović
e-mail: uo.pula(at)hok.hr 

Administrator - opći poslovi:
Siljan Barbara
e-mail: udruzenje-obrtnika-pula(at)pu.t-com.hr 

Voditelj računovodstva:
Kancelar Nadia
e-mail: uop-nadia(at)inet.hr 

Administrator-opći i ekonomski poslovi:
Buršić Ester
e-mail: uop-ester(at)inet.hr 

Ured udruženja ima ulogu pružati stručnu i operativnu pomoć budućim obrtnicima, svim obrtnicima članovima udruženja, organima upravljanja udruženja (Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor), sekcijama i njihovim tijelima kroz:

  • Davanje stručnih informacija svim zainteresiranima
  • Praćenje propisa, primjenu propisa i davanje informacija o propisima vezanim za obrtništvo
  • Animaciju i pomoć obrtnicima u njihovim strukovnim aktivnostima i povremenim akcijama
  • Organizaciju posjeta sajmovima, organizaciju izleta i raznih drugih manifestacija
  • Pripremu i realizaciju dokumentacije neohodne za rad organa upravljanja (sastanci, sjednice, skupštine...)
  • Pripremu i podršku u realizaciji sastanaka i drugih skupova
  • Pomoć građanima koji žele otvoriti obrt (savjeti, razne usluge, materijali)
  • Stručnu i savjetodavnu pomoč članovima u realizaciji poslova, rješavanju problema
  • U suradnji sa Obrtničkom komorom Istre koordinirati i realizirati aktivnosti od značaja za obrtnike (zajedničke akcije, zaštita interesa obrtnika, suradnja sa lokalnom i državnom vlašću, međunarodne aktivnosti i sl.)
  • Druge poslove definirane statutom