Podaci o obrtnicima

Podaci o svim obrtnicima u Republici Hrvatskoj nalaze se u Obrtnom registru koji se vodi u elektronskom obliku pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, a unos podataka vrše Uredi državne uprave u županijama – nadležne službe za gospodarstvo, pri kojima se vrši registracija obrta.

Obrtni registar je objavljen na Internetu sa svim ažurnim izmjenama, te ga možete koristiti i pretraživati ukoliko želite naći određenog obrtnika ili određeni krug obrtnika odabran po ponuđenim kriterijima ili sve obrtnike na određenom teritoriju.

Upute za pretraživanje Obrtnog registra (u daljnjem tekstu: OR):

1. Na potralu Obrtnog registra kliknite na prvi ekran ("Baza podataka Obrtnog registra RH - pretraživanje").

2. Pretraživanje može biti jednostavno (sa manje upisanih kriterija) i napredno (sa kombinacijom više ponuđenih kriterija za odabir kruga traženih obrtnika).

3. Nakon odabira načina pretrage (jednostavno - napredno) i upisa kriterija pretraživanja, potrebno je na dnu prepisati kontrolni broj u zadanu kućicu te kliknuti na "traži".

Na ekranu se prikazuju rezultati pretrage (nazivi obrta), koji mogu biti na jednoj ili više stranica. U podatke o svakom obrtu može se dodatno ući klikom na njega.

Ovdje možete ući na portal Obrtnog registra.