Novosti iz sekcije

07.12.2021.

Građevinski dnevnik - novi Pravilnik NN 131-21

U NN 131/21 objavljen je novi Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

Osim odredbi o obvezama nadzornog inženjera...

01.07.2021.

Ukidanje obveze vođenja KEUB-a

Izmjenom Zakona o poljoprivredi  objavljenim u NN 52/21, brisana je odredba čl. 128. koja se odnosila na posebne evidencije vezane za brašno. To znači da od 15.05.2021.:

proizvođači pekarskih proizvoda (pekari) više...

23.10.2020.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo - druge i treće izmjene - proširenje primjene

U NN 115/20 objavljena je odluka o proširenju primjene drugih i trećih izmjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (obje su donesene tijekom 2020. godine) na sve poslodavce u toj branši. Osnovni kolektivni ugovor i prva dopuna...

12.02.2020.

GRADITELJSTVO - VOĐENJE MANJE SLOŽENIH RADOVA

Nastavno na informaciju iz studenog 2019. godine  o izmjeni Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje u pogledu odredbi o voditelju radova i voditelju manje složenih radova (u prilogu), donesen je i...

04.12.2019.

Ponovni upis u imenike ovlaštenih inženjera gradilišta i ovlaštenih voditelja radova

Izmjenom Zakona o Komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (objavljene u NN 110/19) mijenjale su se odredbe o imenicima ovlaštenih inženjera gradilišta i ovlaštenih voditelja radova, pa sve...

Ceh proizvodne djelatnosti i Ceh graditeljstva

Ceh proizvodne djelatnosti

Predsjednik: Spada Emil

Zamjenica predsjednika: Hrvatin Ivana

Članovi Izvršnog odbora:

Spada Emil, Hrvatin Ivana, Sofić Salih, Radonić Vili, Dukić Predrag

 

Ceh graditeljstva

Predsjednik: Gunjača Peđa

Zamjenik Predsjednika: Bastijanić Marko

Članovim Izvršnog odbora:

Gunjača Peđa, Bastijanić Marko, Kramar Ticijan, Jakara Ivica, Hrelja Robert, Pešut Nikola, Pal Denis, Tiganj Sead, Klasan Željko